Dịch vụ mạng di động Viettel

Danh mục: Sim Data Khủng

 • Dung lượng: 60 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 90.000đ
(miễn phí nghe gọi) Chi tiết

 • Dung lượng: 60 Gb
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: Xem chi tiết
(nghe gọi 2 chiều) Chi tiết

 • Dung lượng: 84 GB
 • Thời hạn: 12 Tháng
 • Giá cước: 900.000đ
(không có nghe gọi) Chi tiết

 • Dung lượng: 48 GB
 • Thời hạn: 12 Tháng
 • Giá cước: 500.000đ
(không có nghe gọi) Chi tiết