Dịch vụ mạng di động Viettel

Danh mục: Gói Cước Dcom

 • Dung lượng: 3.5 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 50.000đ
(không giới hạn data tốc độ thường) Chi tiết

 • Dung lượng: 7 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 70.000đ
(không giới hạn data tốc độ thường) Chi tiết

 • Dung lượng: 12 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 120.000đ
(không giới hạn data tốc độ thường) Chi tiết

 • Dung lượng: 20 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 200.000đ
(không giới hạn data tốc độ thường) Chi tiết