Dịch vụ mạng di động Viettel

Danh mục: Gói Cước 4G

 • Dung lượng: 3 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 70.000đ
(không giới hạn data tốc độ thường) Chi tiết

 • Dung lượng: 5 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 90.000đ
(không giới hạn data tốc độ thường) Chi tiết

 • Dung lượng: 8 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 125.000đ
(không giới hạn data tốc độ thường) Chi tiết

 • Dung lượng: 15 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 200.000đ
(không giới hạn data tốc độ thường) Chi tiết

 • Dung lượng: 30 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 300.000đ
(Không giới hạn data tốc độ thường) Chi tiết

 • Dung lượng: 30 GB
 • Thời hạn: 6 Tháng
 • Giá cước: 450.000đ
((Không giới hạn data tốc độ thường)) Chi tiết